3M™ PETRİFİLM ÇOK HASSAS KOLİFORM SAYIM PLAKASI
  • Yeni
  • Stokta
  • İndirim

  Petrifilm

  3M petrifilmleri laboratuvar verimliliğinizi yükselterek üretim gücünüzü en yüksek düzeye çıkartmanıza yardımcı olur. Bu hazır besiyerleri analiz işlemlerinizin daha verimli ve standart şekilde yürütülmesini sağlar. Mikrobiyal testler için ayırdığınız saatleri bu ürünleri kullanarak azaltabilirsiniz. Kullanımı kolay 3M petrifilmleri sahip oldukları özellikler sayesinde size birçok avantaj sağlamaktadır.

  3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakası,

  3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakaları 5 ml numune çözeltisi kullanımına göre ayarlanmış yapısıyla 1gr üründe bulunan 1 tane mikroorganizmayı tespit edebilecek hassasiyettedir.

  Süt, dondurma, peynir ve diğer süt ürünlerinin analizi için özel olarak geliştirilmiştir.

  Bir tek Petrifilm™ Yüksek Hassasiyetli Koliform Sayım Plakası, bir gram test için kullanılan 3 tane standart besiyeri plakasının yerini tutar. Bu yüzden hem ekstra hassas analizler gerçekleştirir hem de daha düşük sarfiyatla test başına düşen masrafları azaltmış olursunuz.

  3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakaları süt ürünlerinde yasal tüzüklerin gerektirdiği sınırlamaları ve kalite standartlarını yerine getirebilmeyi sağlar.

  Az sayıda Koliformu (gram başına 1 veya 2’den az) saymak içindir.
  5 ml numuneden ekim yapılmaktadır.
  Kolonileri kırmızıya boyayan gösterge indikatör sayesinde sayısal sonuçlar çok net bir şekilde gözlemlenir. Üst tabaka, laktoz fermantasyonu sonucunda üretilen gazı tutar.

  Analiz Süresi: 35 °C'de 24 saat

  3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakası Kullanım Notları


  ! Uyarılar, sınırlı garanti, sınırlı haklar, depolama ve imha konularında ayrıntılı bilgi ve Kullanım Talimatları için ürün    prospektüsüne bakınız. 


  DEPOLAMA
   

   
           

  1) Açılmamış paketleri < 8°C sıcaklıkta saklayın. Paket üzerinde belirtilen kullanım tarihine uyun. Çok nemli ortamlarda çiylenme meydana gelebilir; paketleri açmadan önce oda sıcaklığına gelmelerini bekleyi
  2) Açılmış paketi tekrar kapatmak için kenarı üzerine katlayın ve bantla yapıştırın
  3) Açılıp kapatılmış paketleri < 25 °C sıcaklıkta ve < %50 bağıl nemde saklayın. Açılmış paketleri buzdolabına koymayın. Petrifilm plakalarını paketi açmanızdan itibaren bir ay içinde kullanın.
   
   
  NUMUNE HAZIRLAMA
   


             

   4)Gıda maddesini tartarak veya pipet ile alarak uygun bir steril kutunun (örneğin sindirim torbası, sulandırma şişesi, Whirl-Pack® torbası vb.) içine koyun.
  5) Gerekirse, uygun bir steril sulandırıcı kullanın, örnek olarak pepton tuzu sulandırıcı veya maksimum kazanım sulandırıcı (ISO yöntemi 6887), Butterfield fosfat tamponu (IDF fos­fat tamponu, KH2PO4, 0.0425 g/L, pH 7.2), %0. l pepton suyu, tampon-lu pepton suyu (ISO yöntemi 6579), tuzlu su eriyiği (%0.85 - 0.90, ağırlık/hacim), bisülfit içermeyen lethen suyu veya arıtılmış su.
  /Not: Sitrat, bisülfit veya thiosülfat içeren tamponlar kullanmayın. Bunlar çoğalmayı engelleyebilir.
  6) Numuneyi ilgili işleme göre karıştırın veya homojen yapın.
  Sulandırılmış numuneyi pH 6.5 -7.5'e ayarlayın.
  • Asit ürünleri için NaOH 1/V kullanın.
  • Alkalin ürünleri için HCI 1/V kullanın.
   
  İNOKÜLASYON


             

   7)Petrifilm plakasını düz bir yüzeye koyun. Üstteki tabakayı kaldırın. Bir pipeti Petrifilm plakasına dikey şekilde tutarak 5 ml. numuneyi alt tabakanın ortasına koyun.
  8)Üst tabakayı dikkatle aşağı çekerek yapıştırın, içinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Üst tabakanın aniden düşmemesine dikkat edin.
  9)Çok Hassas Plaka yayıcısını düz tarafı aşağı bakacak şekilde üst tabaka­da inokülüm üstüne yerleştirin. Yayıcıyı elinizle bastırın ve numuneyi yuvarlak alanın üzerine dağıtın. Yayıcıyı bükmeyin, kaydırmayın. Yayıcıyı kaldırın. 2-5 dakika süreyle jelin katılaşmasını bekleyin.

  İNKÜBASYON

  YORUMLAMA
               
  10)Plakaları şeffaf yanları yukarı bakacak şekilde ve üst üste en fazla 10 tane olacak şekilde inkübe edin. İnkübasyon süresi ve sıcaklığı, kullanılan yönteme göre değişir.*
   
  11)Petrifilm plakaları standart bir koloni sayacı veya diğer bir aydınlatmalı büyülteçle sayılabilir. Sonuçlan aldığınızda "Yorumlama Kılavuzu"na bakınız. 
  12) Koloniler daha iyi tanımlama için ayrılabilir. Üstteki filmi kaldırarak koloniyi jelden ayırın.

  *Avrupa'da en çok kullanılan yöntemler:
  AFNOR onaylı yöntem 3M 01/7-03/99: 
  Tüm koliformlar için 30 + 1°C veya 35 ± 1°C veya 37 ± 1°C sıcaklıkta 24 + 2 saat süreyle İnkübasyon yapın. 
  Termo-tolerant koliformlar için 44 + 1°C sıcaklıkta 24 ± 2 saat süreyle inkübe edin.
  Bu sıcaklıkta inkübatör nemi gerekir.


  *Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok kullanılan yöntemler:
  32 ± 1°C sıcaklıkta 24 ± 2 saat süreyle İnkübasyon yapın (süt ürünleri için).
  35 + 1°C sıcaklıkta 24 ± 2 saat süreyle İnkübasyon yapın (süt ürünleri haricindeki tüm gıda maddeleri için).

  *Bkz. ürün prospektüsü.

  SULANDIRMA
  Tavsiye edilen sulandırma işlemleri:

  Kültürlü süt ürünleri, tereyağı ve kuru süt ürünleri için 1:10 oranında sulandırma tavsiye edilir. Bu sayede gram başına 2 koliform hassaslık elde edilir.

  Koyu krema, hafif krema, dondurma, çikolatalı süt, fermente krema için 1:5 oranında sulandırma tavsiye edilir. Bu sayede gram başına l koliform hassaslık elde edilir.

  Ham süt, pastörize süt ve az yağlı süt doğrudan plakanın üstüne konulabilir.

  3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakası Yorumlama Klavuzu


  ! Bu kılavuz, 3M™ Petrifilm™ Çok Hassas Koliform Sayım Plakaları'nın sonuçlarını yorumlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
  Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın 3M™ Mikrobiyoloji Ürünleri temsilcisine danışınız.

  Petrifilm HSCC plakalarında kullanıma hazır Mor Kırmızı Safra (VRB) seçici kültür ortamı, soğuk suda eriyen jel bileşeni, ve kolonilerin sayılmasını sağlayan tetrazoliyum göstergesi bulunmaktadır. Üst tabaka, laktozu fermente eden koliformlarm ürettiği gazı tutar.
  Hem inkübasyon süresi ve sıcaklığı, hem de yorumlama seçilen yönteme göre değişir.

  • ISO standartlarında, koliformlar yönteme özgü belirli bazı ortamlarda çoğalan bakteriler olarak tanımlanmaktadır. ISO
   4832 yönteminde koliformlar koloni sayım tekniği uygulanarak sayılır, koloninin büyüklüğüne ve laktoz (VRBL) ağar
   ile VRB üzerinde asit üretimine dayanılarak saptanır. Söz konusu asit üreten koliformlar, Petrifilm HSCC plakalarında
   gaz içeren ya da içermeyen kırmızı koloniler (yaklaşık bir koloni çapı içinde) halinde gösterilir. ISO 4831 yönteminde
   ise koliformlar En Olası Sayı (MPN) yöntemi ile sayılır, çoğalma oranına ve belirli bir et suyu içinde laktozdan gaz
   üretme özelliklerine dayanılarak saptanır. Petrifilm HSCC plakalarında bu koliformlar gaz ile bağlantılı kırmızı koloni­
   ler (yaklaşık bir koloni çapı içinde) halinde gösterilir.

    
  • AOAC INTERNATIONAL ile A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan Bakteriyolojik Analitik Kitabı'nda
   (BAM) koliformlar şu şekilde tanımlanmaktadır: Metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit ve gaz üreten gram-
   negatif çubuk bakteriler. Petrifilm HSCC plakasında koloniler çoğaldıkça ve asit ürettikçe, jel rengi koyulaşır; koliform
   kolonileri çevresinde kalan gaz (yaklaşık bir koloni çapı içinde), koliformlarm varlığını onaylar.   Şekil 1: Gaz üreten koloni sayısı: 4

   

  Petrifilm HSCC plakaları, hem toplam koliformu hem de termo-tolerant (dışkı) koliformu saptamak için tasar­lanmıştır.

  Petrifilm HSCC plakaları tüm gıda maddelerinde az sayıda koliformları saptamak için kullanılır.

  AFNOR, Petrifilm HSCC plakalarının belirli bazı koşullar altında kullanılmasına validasyon vermiştir. Bkz. Bu kitaptaki Kullanım Notları.

   

  1'den 5'e kadar no.lu şekillerde gösterilen jel rengi değişikliğine dikkat edin. Koliform sayısı ve asit üretimi arttıkça, jelin rengi açık turuncu-pembeden parlak pembe-kırmızıya dönüşür.
   

  Şekil 2: Gaz üreten koloni sayısı: 82 
  Gaz üretmeyen koloni sayısı: 8 
  Toplam sayı: 90
  Şekil 3: Yaklaşık toplam sayı: 320
  • Kabarcık modeli değişkendir: bkz. l ve 2 no.lu daireler. Üretilen gaz bazen koliform kolonisini bozar, bu durumda koloni kabarcığı çevreler.
  • Yuvarlak çoğalma alanı yaklaşık 60 cm2 yüzölçümündedir. 150'den fazla koloni içeren plakalarda, bir veya daha fazla kare içindeki koloni sayısını sayarak, kare başına ortalama miktarı hesaplayarak ve sonra bu ortalama sayıyı 60 ile çarparak plaka başına yaklaşık miktar bulunabilir. 
   Doğru sayım yapabilmek için numuneyi tekrar sulandırmanızı tavsiye ederiz.

  Şekil 4 - Şekil 5: TNTC (sayılamayacak kadar çok)
                     
                     Şekil 6: Gaz üreten kolonilerin sayısı: 2
  • TNTC koloniler bulunan Petrifilm HSCC plakalarında şu özelliklerden biri veya daha fazlası bulunur: Çok sayıda küçük koloni, çok sayıda gaz kabarcığı, jel renginin koyu­laşması.
   Doğru sayım yapabilmek için numuneyi tekrar sulandırmanızı tavsiye ederiz.
  • Gıda maddeleri tanecikleri genelde düzensiz biçimlidir ve gaz kabarcığı içermez; bkz. l no.lu daire. Petrifilm HSCC plakalarının yanlış aşılanması halinde farklı biçimlerde gaz kabarcıkları meydana gelebilir. Bunlar düzen­siz biçimlidir ve kırmızı koloni içermez; bkz. 2 no.lu daire.

  Son Yorumlar
  Bu ürüne daha önce hiç yorum yapılmamış.
  Adınız Soyadınız
  E-posta
  Gönderilecek Kişi
  Tavsiye Mesajınız
  En Son Gezdiklerim