3M PETRİFİLM KOLİFORM SAYIM PLAKASI
  • Yeni
  • Stokta
  • İndirim

  3M™ Petrifilm™ Koliform Sayım Plakaları, Koliform bakteri popülasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir.3M petrifilmleri laboratuvar verimliliğinizi yükselterek üretim gücünüzü en yüksek düzeye çıkartmanıza yardımcı olur. Bu hazır besiyerleri analiz işlemlerinizin daha verimli ve standart şekilde yürütülmesini sağlar. Mikrobiyal testler için ayırdığınız saatleri bu ürünleri kullanarak azaltabilirsiniz. Kullanımı kolay 3M petrifilmleri sahip oldukları özellikler sayesinde size birçok avantaj sağlamaktadır.

  3M™ Petrifilm™ Koliform Sayım Plakaları, Koliform bakteri popülasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir.

  3M™ Petrifilm™ Koliform Sayım Plakaları işlenmemiş ürün için, proses içindeki ürünün kontrolü için, ve proses sonrası son ürürnün kalite kontrolü için mikrobiyal yükleri belirler. Ortam ve ekipmanların hijyen kontrolleri için de kullanılır. 3M™ Petrifilm™ Koliform Sayım Plakaları hem ekonomik hem küçük boyutuyla yerden tasarrufu sağlayan, hem de önceden hazır olan besi yerleriyle size birçok avantaj getirir. İş gücü tasarrufu ve diğer avantajları sayesinde kritik kontrol noktalarının denetlenmesi daha sık olarak yapılabilmekte ve bu durum ürün kalitesinin artmasında doğrudan etkili olmaktadır.

  Kolonileri kırmızıya boyayan gösterge indikatör sayesinde sayısal sonuçlar çok net bir şekilde gözlemlenir.

  Üst tabaka, laktoz fermantasyonu sonucunda üretilen gazı tutar.

  Analiz Süresi:   35 °C'de 24 saat

  Ürün Kodu: Ambalaj Şekli:
  0 6410 50 adet/paket
  0 6416 1000 adet/paket

  3M™ PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI YORUMLAMA KILAVUZU

  Bu kılavuz, 3M™ Petrifilm™ Aerobik Sayım Plakaları'nın sonuçlarını yorumlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın 3M™ Mikrobiyoloji Ürünleri temsilcisine danışınız.  Şekil 1: Sayı = O

  • Petrifilm Aerobik Sayım Plakalarını yorumlamak kolaydır. Şekil 1'de koloni içermeyen bir Petrifilm Aerobik Sayım Plakası görülmektedir.

  Şekil 2: Sayı = 16

  • Şekil 2'de çok az bakteri kolonisi içeren bir Petrifilm Aerobik Sayım Plakası görülmektedir. Plakada bulunan kırmızı gösterge boyası, kolonileri boyar. Boylan veya renk tonları ne olursa olsun tüm kırmızı kolonileri sayın. Petrifilm plakasını okumak için standart Quebec türü sayaç kullanın.

  Şekil 3: Sayı = 143

  • Ağar plakasında, olduğu gibi, Petrifilm Aerobik Sayım Plakaları için tavsiye edilen sayım alanı 25-250 arasındadır. Bkz. Şekil 3.

  Şekil 4: Yaklaşık sayı = 420

  • Şekil 4'te görüldüğü gibi 250'den fazla koloni varsa, yaklaşık sayım yapılır. Bir kare (l cm2) içindeki kolonilerin ortalama sayısını hesaplayın, sonra bu rakamı 20 ile çarparak plaka başına toplam miktarı bulun. Petrifilm Aerobik Sayım Plakasındaki aşılama alanının yüzölçümü yaklaşık 20 cm2'dir.

  Şekil 5: Sayı = TNTC

  • Şekil 5'te sayılamayacak kadar çok (TNTC) koloni içeren bir Petrifilm Aerobik Sayım Plakası görülmektedir.

  Şekil 6: Sayı = 16

  • Çok sayıda koloni varsa, tüm üreme alanı pembe görülebilir. Bkz. Şekil 6. Koloniler sadece üreme alanının kenarında belirgin olarak görülebilir. Bu durumda sonuç sayılamayacak kadar çok (TNTC) kabul edilmelidir.

  Şekil 7: Sayı = TNTC

  • Bazen kolonilerin dağılımı Şekil 7'de görüldüğü gibi düzensiz olabilir. Bu durumda sonuç sayılamayacak kadar çok (TNTC) kabul edilmelidir. Aslında dağılım düzgündür.

  Şekil 8: Sayı = TNTC

  • Şekil 8'de görülen Petrifilm Aerobik Sayım Plakasındaki koloni sayısı ilk bakışta sayılabilir gibi görünebilir. Fakat üreme alanının kenarlarına yakından baktığınızda, çok sayıda koloni olduğunu göreceksiniz. Bu durumda sonuç sayılamayacak kadar çok (TNTC) kabul edilmelidir. Bkz. Şekil 8.

  Şekil 9: Yaklaşık sayı = 160

  • Bazı bakteri türleri, Petrifilm Aerobik Sayım Plakasındaki jeli sıvıya dönüştürür. Bkz. Şekil 9. Bu durumda etkilenme­miş kareler içindeki bakterilerin ortalama sayısını hesaplayın, sonra toplam sayıyı bulun. Sıvılaşmış alan içindeki kırmızı noktaları saymayın.

  Şekil 10: Sayı = 83

  • Petrifilm Aerobik Sayım Plakalarındaki koloniler kırmızı olduğu için bunları ağar plakalarından ayırd etmeyi zorlaştırabilecek yarı şeffaf gıda maddesi taneciklerinden ayırabilirsiniz. Bkz. Şekil 10.

  3M™ PETRİFİLM KOLİFORM SAYIM PLAKALARI YORUMLAMA KILAVUZU


  ! Bu kılavuz, 3M™ Petrifilm™ Koliform Sayım Plakaları'nın sonuçlarını yorumlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın 3M™ Mikrobiyoloji Ürünleri temsilcisine danışınız.


  Petrifilm CC plakalarında kullanıma hazır Mor Kırmızı Safra (VRB) besinleri, soğuk suda eriyen jel bileşeni, ve koloni­lerin sayılmasını sağlayan tetrazoliyum göstergesi bulunmaktadır. Üst tabaka, laktozu fermente eden koliformların ürettiği gazı tutar. Hem inkübasyon süresi ve sıcaklığı, hem de Petrifilm CC plakalarını yorumlama, seçilen yönteme göre değişir.

  • ISO standartlarında, koliformlar yönteme özgü belirli bazı ortamlarda çoğalan bakteriler olarak tanımlanmaktadır. ISO
   4832
    yönteminde koliformlar koloni sayım tekniği uygulanarak sayılır, koloninin büyüklüğüne ve laktoz (VRBL) ağar ile
   VRB üzerinde asit üretimine dayanılarak saptanır. Söz konusu asit üreten koliformlar, Petrifilm CC plakalarında gaz içeren
   ya da içermeyen kırmızı koloniler (bkz. l no.lu daire) halinde gösterilir. ISO 4831 yönteminde ise koliformlar En Olası
   Sayı (MPN) yöntemi ile sayılır, çoğalma oranına ve belirli bir et suyu içinde laktozdan gaz üretme özelliklerine
   dayanılarak saptanır. Petrifilm CC plakalarında bu koliformlar gaz ile bağlantılı kırmızı koloniler (bkz. 2 no.lu daire)
   halinde gösterilir.
  • AOAC INTERNATIONAL ile A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan Bakteriyolojik Analitik Kitabı'nda
   (BAM) koliformlar şu şekilde tanımlanmaktadır: Metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit ve gaz üreten gram-
   negatif çubuk bakteriler. Petrifilm CC plakasında koloniler çoğaldıkça ve asit ürettikçe, pH göstergesi, jel rengini koyulaştırır. Kırmızı koloniler çevresinde kalan gaz, koliformları gösterir (bkz. 2 no.lu daire).

  Şekil 1: Gaz üreten koloni sayısı: 75 
  Gaz üretmeyen koloni sayısı: 24 
  Toplam sayı: 99
   

  Petrifilm CC plakaları, hem toplam koliformu hem de termo-tolerant (dışkı) koliformu saptamak için tasarlanmıştır.

  AOAC, AFNOR VE NMKL, Petrifilm CC plakalarının belirli bazı koşullar altında kullanılmasına onay vermiştir.


  Şekil 2: Çoğalma yok Koloni sayısı = O
     Geri planda kabarcıklar olması jelin özelliğidir, koliform çoğalmasının sonucu değildir. Geri plandaki gaz kabarcıklarının boyutu küçük ile iğne başı kadar arasında değişir, bunlara bağlı koloniler yoktur.  Şekil 3: Gaz üreten koloni sayısı: 8 
  Gaz üretmeyen koloni sayısı: 7 
  Toplam sayı: 15
     Şekil 3'te kabarcık şekillerinin nasıl farklı olabileceği gös­terilmiştir. Bazen gaz koloniyi dağıtır, böylece koloni kabarcığı "çevreler" (bkz. l ve 2 no.lu daireler). Gaz kabarcıkları genelde yaklaşık bir koloni çapındadır. Özel şekilli kabarcıklar, Petrifilm CC plakasında yanlış aşılama yapılmasından veya numune içinde hava kalmasından meydana gelir. Bunlar düzensiz biçimlidir, koloni ile bağıntılı değildir (bkz. 3 no.lu daire).  Şekil 4: Gaz üreten koloni sayısı: 83 
  Gaz üretmeyen koloni sayısı: 29 
  Toplam sayı: 112
     Petrifilm CC plakalarında tercih edilen sayım alanı (toplam koloni nüfusu) 15-150 koloni arasındadır. Köpük barajında meydana gelen kolonileri saymayın, çünkü bunlar ortamın seçici etkisiyle yok olur (bkz. l no.lu daire).  Şekil 5: Yaklaşık toplam sayı: 310
   
     Petrifilm CC plakasının yuvarlak çoğalma alanı yaklaşık 20 cm2 yüzölçümündedir. 150'den fazla koloni içeren plakalar­da yaklaşık sayım yapılabilir, bunun için bir veya daha fazla kare içindeki kolonileri sayın ve kare başına ortalama sayıyı hesaplayın. Sonra bu ortalama sayıyı 20 ile çarpın, böylece Petrifilm plakası başına yaklaşık sayı bulunur.

  Sayımı doğru yapabilmek için numuneyi tekrar sulandırmanız tavsiye edilir.

    Sayılamayacak Kadar Çok Sayıda (TNTC) Plakalar


  Şekil 6: Sayılamayacak Kadar Çok Sayıda 
  (TNTC) Plakalar
     Sayılamayacak kadar çok koloniler bulunan Petrifilm CC plakalarında aşağıda belirtilen özelliklerden biri veya birkaçı bulunur: Çok sayıda küçük koloni, çok sayıda gaz kabarcığı, jel renginin koyulaşması.  Şekil 7: Gaz üreten koloni sayısı: 4
   
     Petrifilm CC plakasında Pseudomonas gibi koliform olmayan organizmalardan çok sayıda varsa, jelin rengi sarıya dönüşebilir.

    Kabarcıklar


  Şekil 8: Gaz üreten koloni sayısı: 2
     Gıda maddeleri tanecikleri düzensiz biçimlidir, gaz kabarcıkları ile bağlantılı değildir (bkz. l no.lu daire).  Şekil 9: Koloniye bağlı kabarcık şekilleri
   
     Koloniye bağlı çeşitli kabarcıkların şekilleri gösterilmiştir. Bunların tümü koliform olarak sayılmalıdır.

  Son Yorumlar
  Bu ürüne daha önce hiç yorum yapılmamış.
  Adınız Soyadınız
  E-posta
  Gönderilecek Kişi
  Tavsiye Mesajınız
  En Son Gezdiklerim