3M PETRİFİLM KÜF VE MAYA SAYIM PLAKASI
  • Yeni

  Petrifilm

  3M petrifilmleri laboratuvar verimliliğinizi yükselterek üretim gücünüzü en yüksek düzeye çıkartmanıza yardımcı olur. Bu hazır besiyerleri analiz işlemlerinizin daha verimli ve standart şekilde yürütülmesini sağlar. Mikrobiyal testler için ayırdığınız saatleri bu ürünleri kullanarak azaltabilirsiniz. Kullanımı kolay 3M petrifilmleri sahip oldukları özellikler sayesinde size birçok avantaj sağlamaktadır.

  3M™ Petrifilm™ Küf & Maya Sayım Plakası,

  Gıda proses ortamlarında yüzlerce çeşit küf ve maya kolonileri bulunmaktadır. Hem havada, hem de gıda üzerinde gelişim imkânlarının kolaylığı göz önüne alındığı zaman bu organizmaların gıdalara, gıda işleme ekipmanlarına, depolara ne kadar kolay bulaşabileceği anlaşılabilir.

  3M™ Petrifilm™ Maya ve Küf Sayım Plakaları ortam içindeki küf ve maya populasyonlarını doğru şekilde belirlemenizi sağlar. Bu yöntemin kullanımı klasik metoda göre daha kolaydır.

  3M™ Petrifilm™ Maya ve Küf Sayım Plakaları film kaplı jel yapısı besi yeri ve ihtiva ettiği antibiyotiklerle ile özel bir tasarım ürünüdür. Bu yüzden ilave antibiyotik ve tartarik asit eklenmesine gerek yoktur.

  İş gücü tasarrufu ve diğer avantajları sayesinde kritik kontrol noktalarının denetlenmesi daha sık olarak yapılabilmekte ve bu durum ürün kalitesinin artmasında doğrudan etkili olmaktadır.

  Analiz Süresi:   25 °C'de 72/120 saat

  3M™ Petrifilm™ Küf & Maya Sayım Plakası Kullanım Notları


  ! Uyarılar, garanti, sınırlı haklar, depolama ve imha konularında ayrıntılı bilgi ve Kullanım Talimatları için ürün prospektüsüne bakınız. 

  DEPOLAMA

  • 1) Açılmamış paketleri buzdolabında saklayın. Paket üzerinde belirtilen kullanım tarihine uyun.

  • 2) Açılmış paketi tekrar kapatmak için kenarı üzerine katlayın ve bantla yapıştırın.

  • 3) Açılıp kapatılmış paketleri < 21 °C sıcaklıkta ve < %50 bağıl nemde saklayın. Açılmış paketleri buzdolabına koymayın. Petrifilm plakalarını paketi açmanızdan itibaren bir ay içinde kullanın.


  NUMUNE HAZIRLAMA
   

  • 5) Uygun miktarda sulandırıcı ekleyin. Bunlar arasında Standart Yöntem fos­fat tamponu, %0. l pepton suyu, arıtılmış su, fosfat tamponlu tuzlu su eriyiği ve Butterfield tamponu bulun­maktadır. Sodyum sitrat veya thiosül-fat içeren tamponlar kullanmayın.

  • 6) Numuneyi ilgili işleme göre karıştırın veya homojen yapın..


  İNOKÜLASYON
   

  • 7) Petrifilm plakasını düz bir yüzeye koyun. Üstteki tabakayı kaldırın.

  • 8)  Bir pipeti Petrifilm plakasına dikey şekilde tutarak 1 ml. numuneyi alt tabakanın ortasına koyun.

  • 9 ) Yayıcıyı elinizle bastırın ve jel oluşmadan önce numuneyi yuvarlak alanın üzerine dağıtın. Yayıcıyı bükmeyin, kaydırmayın.

   

   

  • 10 Yayıcıyı kaldırın. En az 1 dakika süreyle jelin katılaşmasını bekleyin.

   

   

  İNKÜBASYON

  YORUMLAMA

   

   

   

  • 11) Plakaları şeffaf yanları yukarı bakacak şekilde ve üst üste en fazla 20 tane olacak şekilde inkübe edin, 25 °C sıcaklıkta 3-5 gün süreyle inkübe edin.

  • 12) Petrifilm plakaları, standart Quebec™ tipi koloni sayacı ile veya diğer türlü ışıklı büyülteç ile sayılabilir. 

  Ek Tavsiyeler:
  Not: Petrifilm plakalarını birer birer aşılayın ve yayın.
  Koloni çoğalmasını optimize etmek için Petrifilm Maya ve Küf Sayım plakalarını plastik bir kutu veya plastik bir
  torba içinde inkübe edin.

  3M™ Petrifilm™ Küf & Maya Sayım Plakası Yorumlama Klavuzu


  ! Bu kılavuz, 3M™ Petrifilm™ Maya ve Küf Sayım Plakaları'nın sonuçlarını yorumlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın 3M™ Mikrobiyoloji Ürünleri temsilcisine danışınız.  Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır.
  Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin:
  MAYA
  • Küçük koloniler vardır.
  • Kolonilerin kesin kenarları vardır.
  • Kolonilerin rengi pembe-ten rengi ile mavi-yeşil arasındadır.
  • Koloniler kalkık (3 boyutlu) görünebilir.
  • Genelde koloninin ortasında odak noktası (koyu renkli merkez nokta) yoktur.
  Şekil l 'de gösterilen koloniler, tipik maya özelliklerine sahiptir: Küçük ve mavi-yeşil renkli koloniler, kesin çizgili kenarlar, odak noktası olmaması (maya sayısı = 44).
   

  KÜF
  • Büyük koloniler vardır.
  • Kolonilerin kenarları dağınıktır.
  • Kolonilerin rengi değişkendir. (küfler kendi pigmentlerini üretebilir)
  • Koloniler düz görünür.
  • Genelde koloninin ortasında odak noktası bulunur.
  Şekil 2'de gösterilen koloniler, tipik küf özelliklerine sahiptir: Büyük ve farklı renklerde koloniler, dağınık kenarlar, odak noktası (küf sayısı = 27).

    MAYA  Şekil 3'te gösterilen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında, sayılabilir miktarda küf kolonisi (büyük ve yeşil koloniler, dağınık kenarlar, odak noktası) ve çok sayıda maya kolonisi görülmektedir. Maya kolonileri küçük, ten rengi ve kesin kenarlıdır, odak noktası yoktur. (Maya sayısı = 480 (yaklaşık); küf sayısı = 21).
  Bir karedeki (l cm2) kolonilerin ortalama sayısını hesaplayın, sonra bu rakamı 30 ile çarparak plaka başına toplam sayıyı bulun. Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasının aşılı alam yaklaşık 30 cm2 yüzölçümündedir.  Şekil 4'te gösterilen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında çok sayıda (sayılamayacak kadar çok - TNTC) maya kolonisi bulunmaktadır. Plakanın kenarında görülen küçük ve mavi renkli koloniler, bu plakayı TNTC küf içeren plakadan ayırmaktadır.   

  Bazen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında çok sayıda maya kolonisi bulunur ve sadece kenarlarda mavi renkli görünür (Şekil 5). Bu durumda maya sayısı TNTC kabul edilir.
  Eğer Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında üreme yoksa, üst tabakayı kaldırın ve buna yapışık jeli inceleyin. Eğer çok sayıda maya varsa, jelde beyaz koloniler görülür. Bu durumda, maya sayısı TNTC kabul edilir. (Maya sayısı = TNTC).

    KÜFLER  Şekil 6'da gösterilen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında farklı pigmentasyon, dağınık kenarlı, odak noktası içermeyen koloniler görülmektedir. Bunlar büyük­tür, çoğalmaktadır, spor oluşturmaktadır ve üst üste binmek­tedir. Kolay sayabilmek için plakayı bölümlere ayırın ve kolonileri birbirinden ayırmak için odak noktasına bakın (küf sayısı = 59). İşaretli bölümde 15 tane küf bulunmaktadır.  Şekil 7'de gösterilen plakada farklı pigmentasyon ve silik kenarlar görülmektedir, bunun nedeni çok sayıda küf kolonisi bulunması ve sporlaşma meydana gelmesidir. Odak noktalarını sayın. Gösterilen karede 4 koloni bulunmaktadır. (Küf sayısı = yaklaşık 120).
  Tüm plaka sayım yöntemlerinde olduğu gibi, kalabalık plakalarda olağandışı koloni özellikleri görülebilir. Doğru sayım yapabilmek için uygun şekilde sulandırma yapmak gerekir.  Şekil 8'de gösterilen plakada ürün 1:10 oranında, Şekil 9'da gösterilen plakada ise aynı ürün l :100 oranında sulandırılmıştır. Şekil 9'da görülen koloniler küçüktür, soluk­tur ve çok sayıdadır, bu nedenle saymak zordur. Nesne biçi­minde bir kabarcık görülmektedir. (Küf sayısı = TNTC).
  İstenilen sayım alanında (15 - 150 arası koloni) koloni sayımı yapabilmek için ürünü sulandırırsanız daha kolay sayım yapabilirsiniz. Şekil 9'da gösterilen küfler büyüktür, dağınık kenarlıdır, odak noktaları vardır. (Küf sayısı = 58) Şekil 8'de gösterilen plaka çok kalabalık olduğu için küfler normal şekilde çoğalamamıştır.

    FOSFATAZ REAKSİYONU
  Tüm canlı hücreler enzim fosfatazı içerir. Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında bulunan gösterge, fosfataz ile karşılaştığında çalışır, maya ve küf kolonilerim maviye boyar.

  Bazı ham veya işlenmiş gıda maddelerinde canlı hücreler (ve dolayısıyla fosfataz) bulunur, bu nedenle söz konusu mavi boya reaksiyonu meydana gelebilir. Söz konusu ürünlerde genelde iki tür renk reaksiyonu meydana gelmektedir: Düzgün mavi geri plan, veya yoğun mavi noktalar (genelde baharatlarda ve toz halinde ürünlerde görülür).

  Bir üründe bulunan doğal fosfatazın yol açtığı renk reak­siyonunu maya ve küf kolonilerinin yol açtığı renk reak­siyonundan ayırmak için aşağıda belirtilen özelliklere bakılır:

  SULANDIRMA: Mümkün ise numuneyi tekrar  sulandırın, böylece mavi geri plan renk kaybolur ya da mavi noktaların sayısı azalır.
  PLAKADA KARIŞTIRMA: Numuneyi karıştırın, sonra 3-5 dakika çökmesini bekleyin, böylece genelde nokta halinde renk reaksiyonlarına yol açan büyük tanecik­ ler ortadan kaldırılır.
  İNKÜBASYON SICAKLIĞI: Plakaları uygun sıcaklıkta (-20-25 °C) inkübe edin. Sıcaklık arttıkça enzim (fosfataz) reaksiyonları hızlanır.
  İNCELEME: İnkübasyon yaptıktan 24-48 saat sonra Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarını inceleyin. Ürün renk değişiklikleri 24-48 saat arasında meydana gelir.
  Renk değişikliği meydana gelmişse not edin, yorumlama sırasında bu notlara danışın.

  Şekil 11 'de gösterilen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakası, test edilen numunede bulunan "doğal fosfataz"ın yol açtığı düzgün geri plan renge iyi bir örnektir. "Bulanık" görünüşün nedeni, plakada bulunan sulandırılmış üründeki taneciklerdir. Sayılamayak kadar çok (TNTC) maya ile küfü birbirinden ayırmak için plakanın kenarlarına dikkat edin (maya ve küf sayısı = 0).

  Bazı gıda maddelerinde bulunan "doğal fosfataz"ın yol açtığı yoğun mavi noktalar, Şekil 12'de gösterilmiştir. Bunların biçimlerine dikkat edin: Küçük noktalar veya düzensiz şekiller, düzensiz renkler (örneğin genelde soluk görünen koyu mavi) veya büyük taneciklerin kenarlarında bulaşma (maya ve küf sayısı = 0).

  Yoğun mavi nokta şeklinde renk reaksiyonlarının bir başka örneği Şekil 13'te verilmiştir. Burada noktalar çok parlak, küçük ve düzensiz şekillidir. Maya kolonileri küçüktür, mavi-yeşil renklidir, kenarları belirgindir. Küf kolonileri ise büyüktür, farklı renklerdedir, kenarları dağınıktır, merkez (odak) noktaları vardır (maya sayısı = 7; küf sayısı = 7).

  Süre ve Sıcaklık

  Ürünlerin bozulmasına yol açabilecek türde mayaların ve küflerin çoğalabilmesi için inkübasyon süresinin ve sıcaklığının uygun olması gerekir. Söz konusu mayalar ve küfler genelde yavaş çoğalır, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın yüksek sıcaklıklara karşı duyarlıdır.
  Çoğalmanın uygun şekilde meydana gelmesini sağlamak için, Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarını 20°C-25°C sıcaklıkta (oda sıcaklığı) inkübe edin, 3 gün ve 5 gün sonra çoğalmayı inceleyin. Küf kolonileri tabakalar arasında çoğalır, bu nedenle Petrifilm plakaları incelendiğinde sporlar yerinden çıkmaz ve ek koloniler oluşmaz.

  Maya ve küf içeren plakaları daha yüksek sıcaklıklarda inkübe ederek sonuçları daha kısa zamanda almak mümkün değildir - bu durumda yanlış sonuçlar elde edilebilir, örnek olarak bkz. Şekil 15 ve 16'da gösterilen Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakaları. Bunlar aynı ürünü ve sulandırmayı içermektedir, fakat farklı sıcaklıklarda farklı sürelerde inkübe edilmiştir.

   

    Mikroskobik Farklılıklar

  • Mayalar ve küfler birbirinden çok farklı organizmalardır, bunları makroskopik şekilde birbirinden ayırmak her zaman mümkün değildir. Tüm yön­temlerde en doğru ayırım mikroskopla inceleyerek yapılır.


   
  • Kolonileri incelemek için ayırmak gerekirse üst tabakayı kaldırın, koloniyi jelden çıkarın.
  • Koloniyi mikroskop lamı üzerinde bulunan bir damla steril suya aktarın,üzerine lameli örtün, sonra mikroskopla inceleyin.

  • Oval biçimli şekiller varsa MAYADIR.
  • Dal şeklinde, şerit şeklinde flamanlar (mycelium) varsa KÜFTÜR.
  • Germinasyonun çeşitli evrelerinde KÜF.

  Son Yorumlar
  Bu ürüne daha önce hiç yorum yapılmamış.
  Adınız Soyadınız
  E-posta
  Gönderilecek Kişi
  Tavsiye Mesajınız
  En Son Gezdiklerim