AND MX 50 Nem Tayin Cihazı
  • Stokta

  AND MX 50 Nem Tayin Analiz Cihazı

  Nem Tayin Cihazları

   

   

  Nem miktarı nedir? :

  Nem miktarı katılar,sıvılar ve gazlarda bulunan su miktarının yüde biçiminde ifadesidir.Numunenin sıvı yada gaz olması durumunda su miktarının o numunenin hacmine göre ağırlıkça yüzde oranı higroskopik nem de denilebilir.

  Maddenin yüzeyine tutunmuş olan neme adhesion , serbest su yada higroskopik nem denir.

  Maddeye bağlanmış su basınç , sıcaklık , hacim vb.belirli koşullarda bağlanmışsa absorbe edilmiş su yada dengedeki nem miktarı denilir.Su kimyasal olarak maddelere kendiliğinden bağlanır yada materyal içerisinde kristal suyu olarak bulunur.

  Referans madde :

  Nem tayin cihazları ile yapılan nem tayinlerinde stabil nem oranına sahip bazı maddeler referans madde olarak kullanılabilinirler.Bu maddelerin en başında Sodyum Tartarat DiHidrat gelir.Bu madde 2 kristal suyuna sahip ve Sodyum Tartarattır (Na2C4H4O6·2H2O - Moleküler ağırlık 230,0823).Sodyum Tartarat DiHidrat ısı enerjisi ile Sodyum Tartarat (Moleküler ağırlık 194,0517 - Sususz - Anhydrous) ve 2 molekül suya (Moleküler Ağırlık 36.03056) ayrılır.Sodyum Tartarat DiHidratın erime noktası 150 oC olduğundan oda sıcaklığında stabil bir madde olupdekompozizosyona uğrayıp bünyesindeki 2 mol suyu ayrıştırmaz.

  Nem miktarı nem tayin cihazlarında ölçülürken ısıtma ve kurutma yoluyla Sodyum tartarat DiHidrat 150 - 200 oC arasında ısıtıldığında nem miktarı mantıksal olarak 2 mol suya ait olup nem miktarı (36,03056 / 230,0823) x 100 = 15,66% olur.

  Ölçüm Yöntemi :

  Katı veya sıvılar ısıtıldıklarında buharlaşan suya bağlı olarak maddenin ağırlığı azalır ve en nihayetinde buharlaşmanın sona ermesiyle (maddenin içindeki suyun tamamen ayrışması) ağırlıkta her hangibir değişikliğin meydana gelmemesi ile son bulur.

  Bu işlemde su haricinde başkaca uçucu maddelerin ayrışmaması ve böylece ağırlığın azalmaması için uygun numune miktarı ve sıcaklığın seçimi önemlidir.

  Hemen hemen tüm nem tayin cihazları ısıtma yoluyla ağırlığın azalması prensibinden hareket ederler.Bu yöntem ucuz,basit ve pratik olduğu gibi aynı zamanda hızlıdır.Nem miktarını 0,001% den 100%ye kadarçok basit ve doğru bir biçimde tayin etmek mümkündür.Isıtma yoluyla nem tayini yapan cihazlarda ısıtma ünitesi halojen lamba , infrared lamba , rezistans ısıtıcı yada mikrodalga kullanmak mümkün olup ağırlık değişimini cihaza entegre bir terazi kontrol eder.Kullanılan terazinin teknolojisine göre terazinin ısı yalıtımı çok iyi yapılmış olmalıdır.Böylelikle load cell in sıcaklık değişimlerinden etkilenmesi önlenmelidir.

  AND Nem Tayin Cihazları :

  Halojen Lamba ve Patentli SRA teknolojisi ile Hızlı ve Homojen ısı dağılımı

  AND nem tayin cihazlarında kullanılan halojen lamba düz olup (kıvrılmamış - yuvarlak olmayan) patentli bir icat olan SRA (Secondary Radiation Assist) filtresi ölçüm süresini kısaltır ve sınıfının en iyi sıcaklık homojenizasyonunu sağlar.

   Yüksek Tekrarlanabilirlik

  Gene patentli bir sistem olan SHS (Super Hybride Sensor) tartım teknolojisi, yüksek tartım hızı ve yüksek tekrarlanabilir sonuçları ile sınıfının en iyisidir.

  Yüksek nem hassasiyeti

  ANDnin MS-70 model nem tayin cihazının nem ölçüm hassasiyeti 0,001%dir.Bu hassasiyet Karl-Fischer titratörleri ile elde edilebilen bir hassasiyet olup,Karl-Fisher titrasyonunun aksine ek bir kullanıcı bilgisi ve pahallı sarf malzemesi ile kimyasal madde tüketimi gerektirmez.

  Standart WinCT-Moisture (MS ve MX serisi için) bilgisayar yazlımı ile gerçek zamanlı grafikler

  ANDden gene bedelsiz olan WinCT-Moisture bilgisayar yazılımı ile bilgisayara bağlanan MS veya MX model nem tayin cihazları ile çalışılırken nem çıkış hızını / oranını gerçek zamanlı bir grafik olarak görüntülemek mümkündür.

  Bedelsiz Sodyum Tartarat DiHidrat ile cihazınızın ölçüm doğruluğunu kontrol edin.

  AND nem tayin cihazlarının ölçüm doğruluğuna o kadar güveniyor ki satın aldığınız her cihazla birlikte size 30 g Sodyum Tartarat DiHidratı bedelsiz veriyor.Cihazınızın ölçüm doğruluğunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

  Sıcaklık kalibrasyonu (MS-MX)

  ANDnin opsiyonel sertifikalı sıcaklık kalibratörü ile kalibrasyon sonuçlarını GLP/GMP/ISO uyumlu raporlayabilirsiniz.

  Hafıza Fonksiyonu

  20 numune için programlanan ölçüm metodları hafızaya kaydedilebilinir ve tekrar çağrılabilir.MF model cihazlarda bu program sayısı 10 , ML model için ise 5dir.100 ölçüm sonucu hafızada saklanabilir.Bu miktar MF için 50 , ML için ise 30dur.

  5 ölçüm programı

  Standart , Otomatik , Quick (çabuk) , Timer ve Manuel olmak üzere 5 program seçeneği mevcuttur.

  4 farklı ölçüm sonucu :

  %nem , %kuru madde , nem-kuru madde % oranı , kuru madde - nem % oranı

  Seçilebilir ısıtma modları

  Standart , zaman bağlı , artan ramp ve azalan ramp şeklinde olmak üzere sıcaklık artışlarını ayarlamak mümkündür.

  Her koşulda görülebilen VFD gösterge

  Ölçüm , ayar değerleri , nem miktarındaki değişim , işlem durumu ve diğer önemli parametrelerin aydınlık yada karanlıkta görülebildiği VFD gösterge

  Kolay kullanım

  Ergonomik tasarım ve standart kefe maşası.

  Düşük Bakım Masrafı

  Halojen lamba kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilinir.Halojen lambanın kullanım ömrü 5000 saat olup günde 8 saat ve haftada 5 gün tam mesai çalışmada lamba ömrü 2 yıldır.

  Gözetleme camı

  Isıtma prosesi yarı saydam gözetleme camından izlenebilir.

  Self Check fonksiyonu

  Cihazlar açılışta bir otomatik diagnostik testi yapar ve ancak bundan sonra ölçüm moduna geçer.

  Referans kartı

  Cihaz kısa kullanım kartı cihaz altına monte edilmiştir.

  Standart RS-232C

  RS-232C çıkışı printer veya Pc bağlantısı için standarttır.

  Tarih,saat ve ID numarası ile GLP , GMP , GCP , ISO uyumlu veri ve kalibrasyon verisi dökümantasyonu

  RS-232C çıkışı printer veya PC bağlantısı için standarttır.

  WinCT-Moisture : MS/MX modelleri ile birlikte kullanılan nem analiz yazılımı!

  • Daha kısa sürede,daha optimum analiz koşullarını belirlemek için ideal yazılım.Sadece bir test sonucunda malzemenize özel test koşullarını belirleyebilirsiniz.Zamandan ve numuneden tasarruf sağlarsınız!
  • AND’nin Patentli RS-Temp (OTS=Optimum Sıcaklık Arama Programı) WinCT-Moisture yazılımı MS/MX/MF/ML içerisindeki numuneyi 100-200 oC arasında 20 oC basamaklarla 5 dakika süresince kontrol ve kumanda eder. 30 dakika sonra da nem miktarındaki değişim grafiğini,sıcaklık ve nem miktarını verir.Bu bilgiyi A,B,C,D,E ve F bölgelerinde ve daha küçük (/min,%) değişimlerde gösterir.Bu durumda A veya B bölgesindeki bilgiler test altındaki numune üzerindeki optimum kurutma sıcaklığını verecektir.
  • OTS RS-Temp’in numunenizi 6 farklı sıcaklık değerinde test etmesi sadece 30 dakika alacaktır. Bu şekilde en uygun sıcaklık değerini saptamak için aynı numune ile defalarca denemeler yapmanız gerekmez,zamandan tasarruf edersiniz.
  • Ayrıca WinCT-Moisture bileşenlerinden olan RS-Fig yazılımı, Zaman ve Nem (%) grafiğini verir.Böylece test sırasında numune üzerindeki değişimleri görmek için değişik renklerde çizgiler oluşturur.

  Eğer analiz raporlarını müşterilerinize göndermek veya firma kayıtlarında saklamak isterseniz WinCT-Moisture analiz sonuçlarını PC’ye gönderecektir.Analiz sonuçlarını saklayabilir, yazdırabilir veya e-mail ile gönderebilirsiniz.

  RsFig

  Cihazdan RS-232C ile alınan veriler gerçek zamanlı grafik olarak ekranda gösterilir.En uygun ölçüm koşullarının belirlenmesi için rutubet miktarlarındaki değişimler kontrol edilir. (RsFig:Rutubet miktarındaki değişim grafiği yazılımı)

  RsTemp

  Cihazın ısıtma sıcaklığını otomatik olarak ayarlar, 30 dakika içerisinde rutubet miktarındaki değişimleri kaydederek en uygun sıcaklık değerini saptar. (RsTemp: Optimum Sıcaklık Arama Programı)

  Model MS-70 MX-50 MF-50 ML-50
  Ölçüm Yöntemi SRA filtreli 400 W halojen lamba ile ısıtma ve SHS teknolojisi ile tartım
  Maksimum numune kapasitesi 71 51
  Nem Hassasiyeti 0,001% 0,01% 0,05% 0,1%
  Doğruluk        
  1 gr numunede 0,05% 0,10% 0,20% 0,50%
  5 gr numunede 0,01% 0,02% 0,05% 0,10%
  Isıtma teknolojisi 400 W , 5000 saat ömürlü Halojen Lamba
  Sıcaklık aralığı 50-200 C
  Sıcaklık ayar aralığı 1 C derecelik aralıklarla
  Program hafızası 20 set 10 set 5 set
  Ölçüm Programları Standart , Otomatik , Hızlı , Timer , Manuel
  Ölçüm modları Nem miktarı , kuru madde miktarı , oran , ağırlık
  Isıtma modları Standart , Hızlı , Basamaklı , Ramp Standart , Hızlı
  Gösterge VFD
  Veri Hafızası 100 50 30
  Arabirim RS-232C
  GLP/GMP/ISO Var
  Self Check Fonksiyonu Standart
  Yazılımı WinCT-Moisture WinCT Yok
   
  Son Yorumlar
  Bu ürüne daha önce hiç yorum yapılmamış.
  Adınız Soyadınız
  E-posta
  Gönderilecek Kişi
  Tavsiye Mesajınız
  En Son Gezdiklerim